Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0979010683

Hỗ trợ tư vấn 3:   0982415262

Hỗ trợ tư vấn 4:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

ĐỒNG HỒ NƯỚC NỐI BÍCH

Mã sản phẩm: CE 4242

Thương hiệu: Tecofi - Pháp

- Ứng dụng: đo lưu lượng nước
 - Áp suất đạt được: 16bar
 - Nhiệt độ max: +40°C
 - Thân: Gang

0383 478 272