Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0979010683

Hỗ trợ tư vấn 3:   0982415262

Hỗ trợ tư vấn 4:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

ĐỒNG HỒ NƯỚC NỐI REN

Mã sản phẩm: CE 1140

Thương hiệu: Tecofi - Pháp

Ứng dụng: đo lưu lượng nước
 - Áp suất đạt được: 16bar
 - Nhiệt độ max: +30°C
 - Thân: đồng

0383 478 272