Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0979010683

Hỗ trợ tư vấn 3:   0982415262

Hỗ trợ tư vấn 4:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

Van chống va

Mã sản phẩm: AB 2140

Thương hiệu: Tecofi - Pháp

 - Ứng dụng: giảm xóc búa nước
 - Áp suất đạt được: PN10
 - Nhiệt độ max: +80°C
 - Thân: Đồng

0383 478 272