Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0979010683

Hỗ trợ tư vấn 3:   0982415262

Hỗ trợ tư vấn 4:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

Y LỌC NỐI REN

Mã sản phẩm: F 2143

Thương hiệu: Tecofi - Pháp

 - Ứng dụng: các loại chất lỏng
 -  Áp  suất đạt được: 20 bar
 - Nhiệt độ làm việc lớn nhất: +120°C
 - Lưới lọc: Inox

0383 478 272