Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0979010683

Hỗ trợ tư vấn 3:   0982415262

Hỗ trợ tư vấn 4:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

NHIỆT KẾ LOẠI GÓC

Mã sản phẩm: TB 1102

Thương hiệu: Tecofi - Pháp

- Ứng dụng: đo nhiệt độ chất lỏng
 - Áp suất đạt được: 16bar
 - Nhiệt độ max: -30/+160°C
 - Thân: Nhôm

0383 478 272