Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0979010683

Hỗ trợ tư vấn 3:   0982415262

Hỗ trợ tư vấn 4:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

NHIỆT KẾ MẶT TRÒN

Mã sản phẩm: TC 7100

Thương hiệu: Van công nghiệp nhập khẩu châu âu (EU)

 - Ứng dụng: đo nhiệt độ chất lỏng
 - Áp suất đạt được:  6bar
 - Nhiệt độ max: 200°C

- Thân: ABS hoặc Nhôm

0383 478 272