Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0979010683

Hỗ trợ tư vấn 3:   0982415262

Hỗ trợ tư vấn 4:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

RỌ BƠM NỐI BÍCH

Mã sản phẩm: CC 3241

Thương hiệu: Tecofi - Pháp

 - Ứng dụng: Nước, bơm 
 -  Áp  suất đạt được: 16 bar
 - Nhiệt độ làm việc lớn nhất: +100°C
 - Đĩa: Gang dẻo
 - Lưới lọc: Inox/ thép mạ kẽm

0383 478 272