Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0979010683

Hỗ trợ tư vấn 3:   0982415262

Hỗ trợ tư vấn 4:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

RỌ BƠM NỐI REN

Mã sản phẩm: CC 1142

Thương hiệu: Van công nghiệp nhập khẩu châu âu (EU)

- Ứng dụng: Nước, bơm 
 -  Áp  suất đạt được: 8/10/16 bar
 - Nhiệt độ làm việc lớn nhất: +65°C
 - Đĩa: NBR
 - Lưới lọc: Inox

0383 478 272