Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0979010683

Hỗ trợ tư vấn 3:   0982415262

Hỗ trợ tư vấn 4:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

VAN BI LOẠI GÓC

Mã sản phẩm: RP 1105

Thương hiệu: Tecofi - Pháp

 - Ứng dụng: Nước
 - Áp  suất đạt được: 16 bar
 - Nhiệt độ làm việc lớn nhất: +60°C
 - Bi: hợp kim đồng

0383 478 272