Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0979010683

Hỗ trợ tư vấn 3:   0982415262

Hỗ trợ tư vấn 4:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

Van bi nối ren

Mã sản phẩm: BS 1143

Thương hiệu: Tecofi - Pháp

- Ứng dụng: Cấp nước
- Vật liệu: Thân đồng
- Bi: đồng
- Nhiệt độ làm việc:  - 20°C / + 120°C
- Áp lực làm việc: 25 bar
0383 478 272