Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0979010683

Hỗ trợ tư vấn 3:   0982415262

Hỗ trợ tư vấn 4:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

VAN CÂN BẰNG NỐI BÍCH

Mã sản phẩm: RC 4240

Thương hiệu: Van công nghiệp nhập khẩu châu âu (EU)

 - Ứng dụng: Nước nóng và hệ thống giải nhiệt
 - Áp  suất  đạt được: PN16
 - Nhiệt độ max: +120°C
 - Thân: Gang

0383 478 272