Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0982412522

Hỗ trợ tư vấn 3:   0982415262

Hỗ trợ tư vấn 4:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

VAN CÂN BẰNG NỐI BÍCH

Mã sản phẩm: RC 7250

Thương hiệu: Tecofi - Pháp

 - Ứng dụng: Nước nóng và hệ thống giải nhiệt
 - Áp  suất đạt được: PN16
 - Nhiệt độ max: +120°C
 - Thân: Gang
 - Đường kính: DN 65-DN600

0383 478 272