Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0979010683

Hỗ trợ tư vấn 3:   0982415262

Hỗ trợ tư vấn 4:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

VAN XẢ KHÍ NỐI BÍCH LOẠI ĐÔI

Mã sản phẩm: PVD4200 | PVD4240 PVD4250 | PVD4260

Thương hiệu: Van công nghiệp nhập khẩu châu âu (EU)

- Ứng dụng: Làm giảm lượng khí có trong đường ống 
- Vật liệu: Thân gang
- Bi: Polypropylène
- Nhiệt độ làm việc:  + 80 °C
- Áp lực làm việc: 10 / 16 / 25 / 40 bar
0383 478 272