Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0979010683

Hỗ trợ tư vấn 3:   0982415262

Hỗ trợ tư vấn 4:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

VAN XẢ KHÍ NỐI BÍCH LOẠI ĐƠN

Mã sản phẩm: PVS 4240

Thương hiệu: Tecofi - Pháp

- Ứng dụng: Làm giảm lượng khí có trong đường ống 
- Vật liệu: Thân gang
- Bi: ABS
- Nhiệt độ làm việc:  + 80 °C
- Áp lực làm việc: 16bar
0383 478 272