Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0979010683

Hỗ trợ tư vấn 3:   0982415262

Hỗ trợ tư vấn 4:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

VAN CỔNG ĐỒNG (BRONZE)

Mã sản phẩm: V 2143

Thương hiệu: Van công nghiệp nhập khẩu châu âu (EU)

 - Ứng dụng: nước nóng và lạnh, lắp đặt kinh tế
 - Áp  suất đạt được: 20 bar
 - Nhiệt độ làm việc lớn nhất: +100°C
 - Nêm: đồng

0383 478 272