Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0979010683

Hỗ trợ tư vấn 3:   0982415262

Hỗ trợ tư vấn 4:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

VAN CỔNG TY CHÌM MẶT BÍCH

Mã sản phẩm: VOC4241C-00

Thương hiệu: Tecofi - Pháp

- Ứng dụng: nước nóng và lạnh, lắp đặt kinh tế
 - Áp  suất đạt được: 16 bar/ 25 bar/ 40 bar
 - Nhiệt độ làm việc lớn nhất: +110°C
 - Nêm: gang dẻo

0383 478 272