Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0979010683

Hỗ trợ tư vấn 3:   0982415262

Hỗ trợ tư vấn 4:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

VAN CỔNG TY CHÌM KÈM CÔNG TẮC GIÁM SÁT

Mã sản phẩm: VOC 4241C2C

Thương hiệu: Tecofi - Pháp

- Ứng dụng: cấp nước, chữa cháy, nông nghiệp,  xử lý nước
 -  Áp  suất đạt được: 16 bar
 - Nhiệt độ làm việc lớn nhất: +110°C
 - Nêm: Gang dẻo bọc EPDM 
 - Công tắc giám sát Limit Switch Box

0383 478 272