Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0979010683

Hỗ trợ tư vấn 3:   0982415262

Hỗ trợ tư vấn 4:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

VAN MỘT CHIỀU LOẠI 1 CÁNH LẬT NỐI BÍCH

Mã sản phẩm: CB 4251

Thương hiệu: Van công nghiệp nhập khẩu châu âu (EU)

 - Ứng dụng: Nước, bơm

- Áp  suất đạt được:  25 bar

 - Nhiệt độ làm việc lớn nhất: +80°C

 - Vật liệu: Thân gang/ Đĩa gang

0383 478 272