Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0979010683

Hỗ trợ tư vấn 3:   0982415262

Hỗ trợ tư vấn 4:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

VAN MỘT CHIỀU LOẠI ĐỐI TRỌNG

Mã sản phẩm: CP 4243

Thương hiệu: Tecofi - Pháp

 - Ứng dụng: Nước, nước thải, công nghiệp
 - Áp  suất đạt được: 16/25/40bar
 - Nhiệt độ làm việc lớn nhất: +80°C
 -  Đĩa: Gang Cầu
 - Đường kính: DN200-1000, hoặc theo đơn đặt hàng

0383 478 272