Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0979010683

Hỗ trợ tư vấn 3:   0982415262

Hỗ trợ tư vấn 4:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

VAN MỘT CHIỀU LOẠI 1 CÁNH LẬT NỐI REN

Mã sản phẩm: CB 2143

Thương hiệu: Tecofi - Pháp

- Ứng dụng: Nước
 - Áp  suất đạt được: 20 bar
 - Nhiệt độ làm việc lớn nhất: +80°C
 - Vật liệu: Thân đồng ; Đĩa: đồng

- Các vật liệu như Thép không gỉ hoặc chủng loại đặc biệt khác vui lòng liên hệ NV kinh doanh

0383 478 272