Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0979010683

Hỗ trợ tư vấn 3:   0982415262

Hỗ trợ tư vấn 4:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

VAN MỘT CHIỀU LOẠI TRỤC

Mã sản phẩm: CA4251/ CA4261

Thương hiệu: Tecofi - Pháp

 - Ứng dụng: Nước, bơm
 - Áp  suất đạt được: 25 bar/ 40 bar
 - Nhiệt độ làm việc lớn nhất: +80oC
 -  Vật liệu: Gang

 

0383 478 272